fbpx

Держрегулятор погодив придбання у власність компанії «КУА «Інвест-Консалтинг»

Держрегулятор погодив придбання у власність компанії «КУА «Інвест-Консалтинг»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку погодила придбання Романом Бєліком і Богданом Серотюк істотної участі, що призводить до прямого володіння кожним 50% статутного капіталу професійного учасника фондового ринку ТОВ КУА ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ.

Офіційні рішення регулятора по новим власникам компанії №556 і №557 були прийняті 3 серпня й опубліковані на сайті НКЦПФР.

На сьогодні, відповідно до вимоги Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» юридична або фізична особа, яка має намір набути істотної участі у фінансовій установі, зобов’язана отримати письмове погодження органу, що регулює ринки фінансових послуг. Для його отримання фізична особа подає інформацію про власний фінансовий стан та ділову репутацію. НКЦПФР оцінює фінансовий стан заявника за сукупністю показників, що показують його реальні та потенційні фінансові можливості, в тому числі рівень платоспроможності й фінансової стійкості, забезпеченості власним капіталом і його ефективного використання, а також оцінює здатність заявника в майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку фінансовій установі. У разі позитивної оцінки регулятор приймає позитивне рішення за погодженням придбання істотної участі у професійному учаснику фондового ринку.

Нагадаємо раніше Бізнес-група InCo home повідомила, що товариство з обмеженою відповідальністю «КУА «Інвест-Консалтинг», яка є юридичною особою та керуючою компанією групи — змінила власників. Угода завершилася в кінці травня, в результаті якої Компанія з Управління Активами «Інвест-Консалтинг» була придбана Романом Бєліком і Богданом Серотюк. Розмір частки акціонерів в загальній кількості акцій розподілені в рівних частках.

Рішення НКЦПФР:

№556 https://www.nssmc.gov.ua/documents/shtodo-pogodzhennya-nabuttya-stotno-utchast-serotyukom-b-v-u-profesynomu-utchasniku-fondovogo-rinku-tov-kua-nvest-konsalting/

557 https://www.nssmc.gov.ua/documents/shtodo-pogodzhennya-nabuttya-stotno-utchast-blkom-r-o-u-profesynomu-utchasniku-fondovogo-rinku-tov-kua-nvest-konsalting/