fbpx

Компанія

Компанія

Компанія з інвестицій в нерухомість InCo home одна з провідних компаній в галузі будівництва та нерухомості, що базується в Україні.

Заснована в 2003 році в Києві. За роки своєї діяльності компанія залучила в будівельну галузь понад сотні мільйонів доларів інвестицій для провідних українських будівельних компаній.

Становлення майбутньої фінансово-інвестиційної компанії  InCo home тісно пов’язане з розвитком вітчизняного фінансового і частково фондового ринків. На початку нульових прийнятий в Україні Закон «Про інститути спільного інвестування», багато в чому визначив майбутнє компаній, що працюють в цій сфері. Тоді з 2003 по 2008 роки кількість інвестиційних фондів в країні зросла з 6 до 381. Закон давав можливість отримати суттєві податкові пільги, що стимулювало інвестиційний ринок. Водночас, більшість власників великого виробничого бізнесу все ще працювали використовуючи підходи і принципи планової економіки, у багатьох ефективне фінансове структурування бізнесу, використання інвестфондів і реінвестицій не застосовувалося на практиці, найчастіше через відсутність знань і досвіду у фінансових служб у структурі компаній. Тоді на ринок виходять сторонні організації, які генерують нові ідеї й підходи для вітчизняного бізнесу в області фінансового інжинірингу, заробляючи самі на впровадженні власних ідей, вони давали можливість розвиватися бізнесу, але вже на інших рейках.

 

На етапі заснування компанії – попередника InCo home,  її засновники вважали, що створюють структуру виключно для виконання нею формальних функцій. Почали з простих кроків – заснували компанію, що управляє, під керівництвом якої знаходилися необхідні робочі структури і фонди. В цілому ж керуюча компанія створювалася для роботи з декількома великими структурами, свого роду закритий офіс для тих, хто довірив свої активи для збереження і примноження. З моменту свого заснування фінансово-інвестиційна компанія трансформувалася і зазнала кілька змін у діяльності. На перших етапах послуги були зосереджені в основному в межах фінансового консультування щодо діяльності інвестфондів. Бізнесу пропонувалося в роботі з фінансовим блоком діяти більш результативно і використовувати якісно інші підходи, наприклад, принцип складного відсотка. Найкраще суть цього принципу зображений  у фразі, авторства Пола Ердмана щодо американської мрії: «Американська мрія: почати робити гроші, потім почати робити гроші за допомогою грошей і, нарешті, робити великі гроші за допомогою великих грошей». Ті, хто повірили засновникам InCo home і пішли по запропонованому шляху, змогли вийти на якісно новий рівень розвитку своїх компаній, отримавши можливість вкладати значно більше коштів в свою справу. Бізнес зміг реально реінвестувати в наступні свої проекти, розширювати та структурувати власні компанії, працюючи при цьому в легальному і абсолютно білому полі.

 

У 2006 році одним з перших провісників наближення економічної кризи в Україні став спад у виробничому секторі. Оскільки  саме задіяні в ньому були основними клієнтами і партнерами InCo home, це негативно вплинуло на прибутковість бізнесу. В умовах, що склалися було прийнято рішення оптимізувати витрати, реструктуризувати частину бізнесу і об’єднатися в одну компанію «Інвест-Консалтинг» (у 2012 році проведено ребрединг – «Інвест-Консалтинг» змінив ім’я на InCo home, була сформована професійна і досвідчена команда). До 2008 року, коли практично у всіх секторах економіки фіксується падіння, ряд клієнтів «Інвест-Консалтинг», маючи високу ліквідність, вирішили максимально інвестувати одержуваний прибуток і наявні грошові ресурси. Наприклад, «Промислово-будівельна група «Ковальська» розпочала будівництво декількох великих проєктів, вкладаючи у виробництво, одночасно виробляючи чітку стратегію розвитку і розширення бізнесу, що забезпечувалося внаслідок внутрішнього зростання, а також через нові придбання активів в стратегічно важливих секторах. Це також дозволило здійснити перехід з виробничого підприємства, що спеціалізувалося виключно на будівництві, у потужну  фінансово-промислову групу.

 

Саме в цей час, в період кризи, «Інвест-Консалтинг» виходить на рівень повноцінної фінансово-інвестиційної компанії. Ідей, які перетворювалися в конкретні послуги, ставало все більше, результати їх впровадження впливали на бізнес клієнтів. Крім того, з’явилася реальна можливість не тільки генерувати ідеї, в частині ефективного структурування фінансів, а й формувати фінансові потоки. Компанія з інвестицій в нерухомість InCo home вже як фінансово-інвестиційна компанія залучає фінансування в будівництво конкретних об’єктів, в тому числі мобілізуючи для цих цілей грошові ресурси самих будівельних компаній. Останні потім реінвестували отриманий прибуток у зведення наступних об’єктів. Це також збіглося з моментом виходу вітчизняного будівельного бізнесу на новий рівень розвитку і зміни підходів до його ведення. Один із прикладів таких змін – розуміння необхідності самостійно організовувати продаж своїх об’єктів кінцевому споживачу. Саме InCo home тоді взяв на себе завдання щодо структурування бізнесу клієнтів, в тому числі фінансового блоку і вибудовування взаємин з кінцевим споживачем. Разом з цим зростає попит і на інвестиційні послуги і продукти копанні. InCo home виконує вже весь спектр завдань в ланцюжку: залучення інвестицій, фінансовий інжиніринг, маркетинг (розроблялися і пропонувалися реальні ринкові концепції управління виробництва і збуту підприємства), робота з кінцевим споживачем. До речі, завдяки останньому будівельні компанії, отримуючи зворотний зв’язок від покупців через фінансово-інвестиційну компанію, змінюють утворені за десятиліття правила і підходи. Наприклад, більш чітко і детально аналізується будівельний цикл, дата введення в експлуатацію нового об’єкта, графіки фінансування і наповнення, застосовуються фінансові інструменти, які розробляють і пропонують фахівці фінансово-інвестиційної компанії. Все це дозволяє набагато більш ефективно планувати весь фінансовий потік на підприємстві, його правильний розподіл, завантаження виробничих потужностей, фінансування продажів та інше. До приходу інвестиційних і фінансових служб, будівельний бізнес суттєво втрачав в продуктивності й швидкості.

 

2010 рік для української економіки можна було вважати роком надій. Компанія з інвестицій в нерухомість InCo home маючи позитивні результати у своїй галузі, основну увагу приділяє розвитку вже власного бізнесу, розширення набору послуг для великих капіталів і інвесторів. Компанія самостійно відкриває, оцінює і пропонує нові вигідні для інвестування за оцінками профільних аналітиків об’єкти фінансування. На цьому етапі збільшується кількість партнерів, об’єднаних одним проєктом. З виникненням партнерських проєктів з’явилася необхідність введення незалежного аутсорсингу, в частині правильного і справедливого підрахунку прибутку та його отримання всіма учасниками-інвесторами проекту. Так в складі InCo home з’являється ще одна структура – служба технічного нагляду. На неї було покладено завдання з аналізу та підтвердження вартості, повноти виконання робіт і їх якості на об’єкті. Завдяки цьому фінансово-інвестиційна компанія отримала можливість гарантувати точність і адекватність прогнозованого прибутку, а клієнти отримали незалежного арбітра й аудитора, якому могли довіряти. Служба технагляду не  працює в структурах забудовника або іншого партнера задіяного на об’єкті, вона незалежна від одержувачів прибутку, її функціонал обмежений  виключно аудитом фінансово будівельної частини.

2016 рік став для компанії InCo home роком впровадження довгострокової стратегії зростання і підвищення ефективності бізнесу. Започатковано процес розвитку низки напрямків в компанії. Наприклад, розширення своєї присутності за межами України, зокрема в країнах Європейського континенту. Звернувшись до досвіду розвинених країн, компанія створює структуру, яка дозволить вирішувати такі завдання. Ще один напрямок – посилення участі компанії в проєктах, через залучення не тільки часткових, а й великих інвестицій. Маючи досить впевнені позиції і вагому присутність на внутрішньому ринку, широкі зв’язки з українською та міжнародною інвестиційною спільнотою, компанія з інвестицій в нерухомість InCo home вже сьогодні виступає радником, як для найбільших українських підприємств, так і для інвесторів, зацікавлених в інвестиційних можливостях в Україні або за її межами.

У 2018 році InCo home повідомила, що юридична особа компанії – ТОВ «КУА «Інвест-Консалтинг» змінила власників. Угода завершилася в кінці травня, в результаті якої Компанія з Управління Активами ТОВ «КУА« Інвест-Консалтинг» була придбана Романом Бєліком і Богданом Серотюк. Розмір частки акціонерів в загальній кількості акцій розподілено в рівних частках. Зміни пов’язані з метою зробити прозорою і зрозумілою структуру власності компанії, провести консолідацію активів бізнес-групи, привести капітал компанії у відповідність до вимог українського та європейського законодавства. Також  причиною стало прийняття довгострокової стратегії розвитку групи, орієнтованої на досягнення європейських стандартів роботи у сфері управління активами на вітчизняному та закордонному ринках.

Влітку 2018 року Компанія з інвестицій в нерухомість InCo home, представила новий програмний продукт IncoChain. Це система проведення операцій з нерухомістю на основі технології Blockchain для будівельних компаній, операторів ринку продажу та управління нерухомістю, агентств нерухомості та ріелторів. Система дає можливість професійним ріелторам стати повноправними учасниками в продажах об’єктів нерухомості безпосередньо від будівельних компаній і девелоперів.